Analys av kör- & vilotider samt färdskrivare


Vår tjänst inom analys och rådgivning fungerar som ett stöd för transportföretag när de behöver hantera och utvärdera data från sina fordon och förarnas aktiviteter. Vi fokuserar på aspekter som körtider, vilopauser, efterlevnad av vägarbetstider och korrekt användning av färdskrivare. Vårt syfte är att erbjuda råd kring lagstadgade uppgifter om dataarkivering och att vara en kommunikationskanal för att identifiera och lösa eventuella problem rörande körtider och andra arbetsrelaterade lagstadgade krav som gäller personalen. Vårt mål är att hjälpa företagen att minska och över tid helt eliminera överträdelser.

Vår tjänst bygger på de kriterier och standarder som Transportstyrelsen granskar under sina företagskontroller. Dessutom kan vi assistera med att etablera en intern kontrollgrupp inom ert företag, vilket är en metod som hjälper er att uppfylla de krav som Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket har när det gäller egna företagskontroller.


TJÄNSTEN INNEHÅLLER


  • Hur insamling och lagring av data från både kort och färdskrivare kan genomföras
  • Hjälp med analys av överträdelser samt förslag på åtgärder
  • Möjlighet att till förmånligt pris köpa utrustning för kopiering
  • Stöd uppstart av kontrollgrupp för egenkontroll och analys så man slipper onödiga sanktionsavgifter
  • Vid behov även fördjupade verksamhetsanalyser
  • Fortbildning på hantering av färdskrivare och analyseringsverktyg
  • Rådgivning