YKB-FORTUTBILDNING


Från och med den 1 juni 2023 ska alla delkurser rapporteras elektroniskt till Transportstyrelsen. Följ länken om du önskar svar på frågor angående detta:


https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Yrkesforarkompetens/delkursrapportering/


Du kan gå din sista delkurs på din YKB period ett år innan ditt YKB bevis går ut, utan att tappa tid på din fem års period.
OBS!! Du kan inte påbörja din nya YKB period, innan ditt nya YKB bevis är utfärdat.


Förtydligande om undantag med dubbla behörigheter (C & D)


För yrkesförare med giltigt yrkeskompetensbevis för både gods- och persontransporter finns ett undantag i lagen. De får välja att genomgå en fortbildning för att förnya giltighetstiden för både gods- och persontransporter.


Personer som aldrig har haft ett yrkeskompetensbevis eller yrkesförare som har lämnat yrket och saknar ett giltigt yrkeskompetensbevis, omfattas inte av detta undantag. (2007:1157)


Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare i Sverige har ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). YKB är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare.Utbildningen är uppdelad i 5 delkurser, när man gått samtliga 5 kurser får man sitt YKB förnyat i 5 år.


YKB Delkurs 1 = Optimering av bränsleförbrukning


YKB Delkurs 2 = Last och lastsäkring


YKB Delkurs 3 = Social lagstiftning


YKB Delkurs 4 = Ergonomi & hälsa


YKB Delkurs 5 = Riskmedvetenhet och agerande i krissituationer


Delkurs 1: Optimering av bränsleförbrukning


Syftet är att kursdeltagarna ska få en ökad förståelse för vikten av att spara bränsle, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv. Deltagarna ska efter utbildningen veta hur man optimerar bränsleförbrukningen.


Delkurs 2: Last och lastsäkring


Deltagarna uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Målet är att kursdeltagarna efter utbildningen ska kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.


Delkurs 3: Social lagstiftning


I kursen uppdaterar vi deltagarna på de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider i och utanför Sverige. Vi går dessutom igenom färdskrivare och yrkesmässig trafik.


Delkurs 4: Ergonomi och hälsa


I kursen upplyser vi kursdeltagarna om hur viktigt det är med god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. I detta avsnitt går vi även igenom stress, sömn, alkohol och droger samt skadeförebyggande åtgärder. 


Delkurs 5: Riskmedvetenhet och agerande i krissituationer


Kursen handlar om att kunna säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet och att kunna agera vid en krissituation. Vi kommer dessutom att belysa hur viktigt det är med ett bra kundbemötande för att höja företagets profil. Här kör vi även en praktisk del med hjärt- och lungräddning samt hjärtstartare.